בחירות מועצת הצמחים - איפה הקלפי שלי?

לקבלת מידע על מקום הקלפי שלך, אנא הכנס מספר ת.זהות / ח.פ.  ולחץ על כפתור "חפש"
אין להקליד אפסים מובילים בתעודת הזהות

חפש!
במידה והפרטים אינם נכונים נא לפנות לטל' : 03-9595618 לסופי להגשת בקשה לתיקון או לשלוח דוא"ל לסופי עם הפרטים הנכונים sofia@plants.org.il